sunnuntaina, lokakuuta 28, 2012

Suomen maahanmuuttolainsäädäntö

Ohessa ovat ne lakisäädökset, joilla säädellään suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa, maahanmuuttajapolitiikkaa ja monimuotoisuuspolitiikkaa.

Maahanmuuttopolitiikan piirissä määritellään maahantulon, maassa oleskelun, maasta poistumisen ja myös maasta poistamisen periaatteet. Sillä säädellään esimerkiksi sitä, millä kriteereillä ihminen voi päästä Suomeen opiskelemaan, tekemään työtä, liittymään perheeksi tai parisuhteeksi kokemaansa yhteenliittymään tai saamaan kansainvälistä suojelua. Sillä myös säädellään sitä, millaisin periaattein kohdellaan niitä, joilla ei ole  voimassaolevaa oleskelulupaa, viisumia tai muuta oleskeluun oikeuttavaa dokumenttia.

Maahanmuuttajapolitiikka tarkoittaa toimia, joilla laillisesti ja pysyväisluonteisesti maassa olevien henkilöiden siteitä asuinmaahansa pyritään vahvistamaan.

Monimuotoisuuspolitiikka tarkoittaa Pasi Saukkosen mukaan ”kaikkia niitä toimia, joita tehdään koko yhteiskunnan valmistamiseksi etniseen ja kulttuuriseen monimuotoistumiseen, erilaisten kehityksen lieveilmiöiden ennakoimiseksi sekä kielteisten seurausten ehkäisemiseksi ja kontrolloimiseksi” (Saukkonen 2007, 218). Myös vähemmistöpolitiikka, kuten alkuperäiskansoja ja kansallisia vähemmistöjä koskeva lainsäädäntö, kuuluu monimuotoisuuspolitiikan alaan. Monimuotoisuuspolitiikalla määritellään maassa pysyvästi asuvan yksilön asemaa valtiossa sekä yksilön ja valtion välisiä keskeisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Monimuotoisuuspolitiikkaan kuuluvat siis myös säädökset siitä, millä kriteereillä maassa pysyvästi asuva voi saada Suomen kansalaisuuden ja tätä kautta poliittisen yhteisön täysjäsenyyden.

***

Maahanmuuttopolitiikka

Ulkomaalaislaki

Laki Maahanmuuttovirastosta

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

Rajavartiolaki

Maahanmuuttajapolitiikka

Laki kotoutumisen edistämisestä


Monimuotoisuuspolitiikka

Perustuslaki

Yhdenvertaisuuslaki

Kansalaisuuslaki

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta

Kielilaki

Laki saamelaiskäräjistä

Saamen kielilaki

Ahvenanmaan itsehallintolaki

Laki Yleisradio Oy:stä

Perusopetuslaki

Uskonnonvapauslaki

Ei kommentteja: