sunnuntaina, joulukuuta 21, 2014

Artikkeli Muuttoliikkeessa.fi-sivustolla: on eri tapoja olla tavallinen perhe:

Maahan muuttaneilla ja usean kulttuurin perheillä on samat perustarpeet kuin muillakin perheillä. Perhesiteet ylittävät usein kansallisvaltion rajat, materiaaliset resurssit ovat rajalliset ja perheenjäsenten kielitaidon kehittyminen asettaa omia kynnyksiään. Yleistyksiä tärkeämpää on silti aito kiinnostus kunkin perheen tilanteeseen ja ratkaisujen etsiminen yhdessä, kertoo tutkija Marja Peltola. Suomeen kolme vuotta sitten saapuneet Mustoset haluavat ennen kaikkea lapsensa pärjäävän tulevaisuudessa...

Lue koko artikkeli alla olevasta osoitteesta

http://www.muuttoliikkeessa.fi/on-eri-tapoja-olla-tavallinen-perhe/