sunnuntaina, lokakuuta 21, 2012

Vastaus nettipoliisi Marko "Fobba" Forsin kysymykseen: Miksi somalipoikaa ei lähetetä "lainkuuliaisuusoppimatkalle"?


YLE Uutiset kertoi hiljattain, että Suomesta on lähetetty lapsia Somaliaan vastoin heidän tahtoaan.

YLE siteeraa uutisessaan Helsingin Sanomia.

Helsingin Sanomien mukaan nuoret ovat usein teini-ikäisiä tai täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Usein vanhemmat ovat vieneet heidät sukulaisten hoitoon, mutta Somaliassa heiltä puuttuu mahdollisuus terveydenhuoltoon tai koulunkäyntiin.

Helsingin Sanomat kertoo, että Ihmisoikeusliiton vuonna 2010 tekemän tutkimuksen mukaan ainakin 40 maahanmuuttajataustaista lasta on viety Suomesta vanhempiensa kotimaahan.

Helsingin Sanomien mukaan Suomen Etiopian-suurlähetystö saa toisinaan pyyntöjä tavoittaa Somaliaan vietyjä lapsia, mutta väkivaltaisuuksien takia viranomaiset eivät voi mennä Somaliaan.

Sosiaaliportissa on hyvä kirjoitus, joka käsittelee sosiaalityöntekijän vastuuta tilanteessa, jossa tällaista matkaa on suunniteltu.

Sosiaalityöntekijällä on lastensuojelulakiin perustuva velvollisuus arvioida, onko matkustaminen nuoren edun mukaista vai liittyykö siihen nuoren kannalta lastensuojelullisia riskejä, niin että lapsen hyvinvoinnin voidaan olettaa vaarantuvan.

"Tavallinen matkustaminen" vanhempien luokse, jos nuori itse sitä haluaa, eikä häntä ole pakotettu tai painostettu, on Sosiaaliportin mukaan nuoren edun mukaista, koska se esimerkiksi tukee perhesuhteita ja kuulumista perheyhteisöön.

Jos tilanne olisi sellainen, että lapsi olisi lastensuojelulain tarkoittamassa merkityksessä vaarassa joutua esim. henkisen tai fyysisen väkivallan kohteeksi, lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänä olisi arvioida matkustamisen seuraukset ja huolehtia olosuhteista niin, ettei lapsi vaaranna itseään.
Nettipoliisi Marko "Fobba" Forss kysyy, miksi "somalipoikaa" ei lähetetä "lainkuuliaisuusoppimatkalle" useamman Suomessa tehdyn rikoksen jälkeen.

Valitettavaa on, kuten YLE:n uutinen kertoo, että kyllä lähetetään. Ongelma näissä tapauksissa on lastensuojelun kannalta juuri se, että koulunkäynti vaikeutuu, terveydenhoitoon ei välttämättä pääse, ja ne käsitykset "lainkuuliaisuudesta" joita opitaan, eivät välttämättä ole lainkaan sellaisia, jotka pidemmällä tähtäimellä istuisivat oikeusvaltioon. 

Vastaus Fobban kysymykseen:

Kunnan viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. Näin sanoo lastensuojelulaki, muun muassa pykälässä §7.

"Lainkuuliaisuusoppimatkat" sisältävät hyvin paljon lastensuojelullisia riskejä koulunkäynnin, terveydenhoidon, ja turvallisuuden kannalta, ja näin ne myös vahvistavat niitä elementtejä, jotka ovat rikosten tekemisen ja "syrjäytymisen" taustalla.

Vastuullisen suomalaisen viranomaisen ei pidä missään määrin kehottaa ihmisiä "lainkuuliaisuusoppimatkoihin", jotka jo maalaisjärjelläkin sisältävät melkoisen määrän lastensuojelullisia riskejä. Sen lisäksi, että "lainkuuliaisuusoppimatkat" ovat käytäntöinä typeriä, ne ovat lapsen terveyttä ja kehitystä vaarantaessaan myös lainvastaisia.
 
Maassa pysyvällä oleskeluluvalla olevaa ei pidä lähettää tahdonvastaisesti mihinkään ulkomaille, ellei kyseessä ole ulkomaalaislain mukainen karkotus. Suomen kansalaisuuden saanutta ei saa karkottaa (perustuslaki §9).

Perheiden omatoimisissa "lainkuuliaisuusoppimatkoissa" ei kuitenkaan ole kysymys lakiin perustuvasta viranomaistoimesta, vaan perheessä tapahtuvasta kuritoimesta.

Karkotustapauksissakaan ei henkilöä voi viedä sellaiseen maahan, johon nähden henkilö voi olla
kansainvälisen suojelun tarpeessa (palautuskielto eli non-refoulement, josta  ulkomaalaislain  147§:ssä ja 149§:ssä). 

5 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Medialukutaidon alkeiskurssi: kun alkaa kommentoida jotakin uutista, kannattaisi ihan ensimmäiseksi etsiä käsiinsä koko alkuperäinen uutinen, ts. kaikki peräkkäiset Helsingin Sanomien sivut, joilla asiaa käsiteltiin.

Heikki Kerkkänen kirjoitti...

En kommentoi uutista, vaan Marko "Fobba" Forsin kommenttia uutiseen.

Hän olettaa, että poikia ei lähetetä.
Poikia lähetetään.

Jos itse olisin twitteröivä poliisiviranomainen, pyrkisin mahdollisimman hyvin tekemään viranomaisten toimintaa ja toiminnan taustalla olevaa lakia tunnetuksi ja ymmärrettäväksi.

Välttäisin myös mutuilua asioista, joista en tiedä. Kovin moni syntysuomalainenkaan ei tunne Suomen lakia, mutta uskoo tietävänsä kaikenlaista "niistä".

Jos joku kysyisi miksi isiä ei lähetetä jäähylle, kertoisin laissa mainitusta palautuskiellosta eli non-refoulementista.

Kertoisin myös siitä, että lastensuojelun lähtökohtana ei ole vanhempien rankaiseminen vaan vanhemmuuden tukeminen; esimerkiksi huostaanottoihin ynnä muihin interventioihin lähdetään vasta kun eräät hyvin tarkkaan katsotut kriteerit täyttyvät, ja että lastensuojelulaki on hyvin tarkka oikeusturva-asioissa.

Esittelisin erinäisiä avohuollon tukitoimia, joilla arki on saatu sillä tavoin raiteilleen, että huostaanottoihin ei tarvitse lähteä.

Tämä siitäkin syystä, että lastensuojelusta voi olla monella hyvinkin kummallisia käsityksiä eräänkin Bätmänin ansiosta.

Pyrkisin myös esittelemään toimintaa, jonka avulla poliisi on yhdessä lastensuojelun ja järjestöpuolen kanssa ollut onnistuneesti ratkomassa niitä ongelmia, joista paljon puhutaan.

Ohessa Haaste - lehdestä ja Hesarista hyvät artikkelit.

Ryöstörikollisuus muuttunut Helsingin keskustassa

HS:Somalitaustaisten nuorten tekemät katuryöstöt ovat loppuneet Helsingissä

Anonyymi kirjoitti...

Käytännössä poikia on todella lähetetty, tyttöjä herkemmin.Lapsia on jo 90-luvulla kadonnut pääkaupunkiseudun kouluista. Traumaattista myös muille luokan oppilaille, selityksiä ei ole saatu. Mielenkiintoista on se, että 15 vuoden ajan on oltu suht hiljaa ja nyt ollaan ehkä valmiita aiheesta keskustelemaan. Samanainen Somaliliitto tai sen edustajat ovat kyllä tienneet perheiden toimintatavoista, joidenkin perheiden, nyt otetaan sitten kantaa asiaan julkisuudessa korrektilla tavalla. Itse sellaisen nuoren tytön kanssa aikoinaan työskennelleenä,joka ponnisteli sieltä takaisin ihan yksin, voin sanoa, että hänen luottamuksensa aikuisiin oli aika retuperällä tuon vuoden jälkeen.

Anonyymi kirjoitti...

"Valitettavaa on, kuten YLE:n uutinen kertoo, että kyllä lähetetään. Ongelma näissä tapauksissa on lastensuojelun kannalta juuri se, että koulunkäynti vaikeutuu, terveydenhoitoon ei välttämättä pääse, ja ne käsitykset "lainkuuliaisuudesta" joita opitaan, eivät välttämättä ole lainkaan sellaisia, jotka pidemmällä tähtäimellä istuisivat oikeusvaltioon"

Jossain toisessa yhteydessä tuokin voitaisiin tulkita "rasistikseksi", koska tuollahan jo pystytään kuittaamaan esitettyjä väittäitä somaliasta ja somaleista; oikeusvaltiossa käyttäytyminen on hankalaa, koska kotimaan olosuhteet ovat esitetty juurikin noin kaoottisina.

Heikki Kerkkänen kirjoitti...

"Jossain toisessa yhteydessä tuokin voitaisiin tulkita "rasistikseksi", koska tuollahan jo pystytään kuittaamaan esitettyjä väittäitä somaliasta ja somaleista; oikeusvaltiossa käyttäytyminen on hankalaa, koska kotimaan olosuhteet ovat esitetty juurikin noin kaoottisina."

Jonkin alueen yhteiskunnallisten olosuhteiden ja turvallisuustilanteen toteaminen ei pidä sisällään minkäänlaista väitettä tällä alueella asuvan *kokonaisen ihmisryhmän* kuten "somalien" ajallisesti pysyvästä ja poliittisesta tilanteesta riippumattomasta luonteesta.

Jotta voitaisiin puhua rasismista, tällainen ihmisryhmän luonnetta koskeva väite pitäisi esittää. Nyt sellaista ei ole tehty.

***

Se, että Suomen henkirikollisuuden taso on korkein Lapin maakunnassa, ei tarkoita sitä että esimerkiksi rovaniemeläiset kokonaisuudessaan muodostaisivat rikoksiin taipuvaisen kulttuurisen tai rodullisen ihmisryhmän.

Se tarkoittaa ennemmin sitä, että henkirikollisuuden taustalla on monta alueeseen sinänsä palautumatonta sosioekonomista taustamuuttujaa:

kts. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen henkirikoskatsaus 2010.

Nuorisobarometri 2012

Sama koskee Somaliaa. Vaikka maassa on paljon failed state - piirteitä, ei näitä piirteitä voi suoraan johtaa vaikkapa tietynlaisesta "kansanluonteesta" johtuvaksi asiaksi. Abdirashid Ismailin mainio väitöskirja valottaa hyvin Somalian alueen historiaa ja maan tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä.

Abdirashid Ismailin väitöskirja "Somali state failure: players, incentives and institutions", Hanken 2010