tiistaina, maaliskuuta 10, 2015

Paperittomien terveydenhuollon epäämistä ei voi perustella kansantaloudella

Hallituksen esitys koskien lakia paperittomien terveydenhuollosta kaatui eduskunnassa.

Kyseinen hallituksen esitys oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan hyväksymä ja perustuslakivaliokunnan kannattama, ja paperittomien tilanteen korjaamista ovat ajaneet kannattaneet muun muassa Lääkäriliitto, UNICEF, Väestöliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ja Suomen Punainen Risti.

Minkäänlaisia perusteita esityksen kaatamiselle ei ole olemassa. On hyvä palautella lääkärien kirjoittaman mielipidekirjoituksen sekä järjestöjen kannanoton avulla mieliin, mistä hallituksen esityksessä oikein oli kyse.

Ensimmäisenä annetaan puheoikeus itse työtä tekeville lääkäreille ja heidän käytännölliselle näkökulmalleen. Hallituksen esityksen kaatamista ei voi perustella kansantaloudella. Nykytilanne on kalliimpi.

"Kaikki ei-kiireelliset raskaudet päättyvät kiireelliseen tapahtumaan, jota kutsutaan synnytykseksi tai keskenmenoksi. Kun paperittoman äidin raskaus jätetään nykyohjeiden mukaisesti seuraamatta, kulut maksetaan moninkertaisina myöhemmin äidin tullessa synnyttämään, vaikkapa yöaikaan kouristavana hoitamattoman verenpaineen takia.

Tuberkuloosiin sairastuneen ja hoidotta jääneen tartuntaketjujen selvitys ja hoito maksavat. On kalliimpaa suunnitella pienelle joukolle poikkeussäännöt kuin hoitaa kaikki samoin periaattein."

Nykytilan muuttamista voi perustella myös lääkäreiden käytännön työn järkeistämisellä:

"Etulinjan näkökulmasta lakialoitteessa olennaisinta on nykyisten sekavien hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen ja järkeistäminen – ei se, hoidetaanko, vaan missä ja miten hoidetaan. Nyt paperittomia hoidetaan epätarkoituksenmukaisesti ja kalliiseen hintaan eli iltaisin, öisin ja hädän hetkellä."

Järjestöt myös muistuttavat kansainvälisen oikeuden näkökulmasta:

"Oikeus terveyspalveluihin on perus- ja ihmisoikeus, joka kuuluu jokaiselle taustaan ja oleskeluoikeuteen katsomatta. Suomi on sitoutunut turvaamaan tämän oikeuden kaikille omien rajojensa sisäpuolella oleskeleville muun muassa YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa sopimuksessa (TSS-sopimus), lapsen oikeuksien yleissopimuksessa sekä Suomen perustuslaissa. TSS-sopimuksen toimeenpanoa valvova komitea antoi vuoden 2014 lopulla Suomelle suosituksen turvata paperittomien pääsyn välttämättömiin terveyspalveluihin. "

Voisikin todeta, että Kari Rajamäki teki pöydällejättöesityksensä enemmän fiilispohjalta kuin minkään kovin syvällisen pohdinnan seurauksena. Kuten Eeva Salo, Ville Holmberg, Heli Salmi ja Tea Nieminen toteavat, useimmat terveydenhuollon paperittomat eivät ole "laittomia maahanmuuttajia" eivätkä aina maahanmuuttajiakaan.

Toivottavasti seuraavaan eduskuntaan saadaan kunnon edustajia, jotka tuntevat lääkärien tämänhetkisen käytännöllisen tilanteen ja sen todellisuuden, jossa paperittomuutta syntyy. Näin saadaan sekä oikeudellisen puolen että kustannuspuoli kuntoon yhtä aikaa.

Uutta matoa koukkuun. Paperittomien terveydenhuolto pitää saada seuraavaan hallitusohjelmaan.