keskiviikkona, huhtikuuta 13, 2011

Helsingin Sanomat oikaisi STT:n uutista virheellisesti ja syyllistyi vakavaan asiavirheeseen

Suomen Pakolaisapu ja Pakolaisneuvonta julkaisivat 12.4.2011 tiedotteen, jossa kerrottiin sisäasiainministeriön kokoamiin tilastoihin nojautuen, että viimeisen 12 vuoden aikana Suomeen on saapunut keskimäärin 329 kansainvälisen suojelun kautta oleskeluluvan saaneen perheenjäsentä.

Tiedotteessa tuodaan myös esiin, että Maahanmuuttoviraston myönteinen perhesidepäätös ja faktinen perheenjäsenen Suomeen saapuminen ovat kaksi eri asiaa.

Esimerkiksi vuonna 2010 tehtiin 522 myönteistä perhesidepäätöstä Somalian kansalaiselle, mutta kuntien, ELY-keskusten, Punaisen Ristin ja Maahanmuuttoviraston kautta saatujen tietojen mukaan Suomeen saapui vuonna 2010 kaikkiaan 392 kansainvälisen suojelun kautta oleskeluluvan saaneen perheenjäsentä.

STT teki tiedotteen pohjalta uutisen tiedotteen mukaisena. STT:n jutussa puhutaan koko ajan pakolaisten, toissijaisen suojelun ja humanitaarisen suojelun nojalla oleskeluluvan saaneiden ihmisten perheenyhdistämisistä.

Jos ollaan tarkkoja, STT:n jutussa käytetään ilmaisua "pakolaisten perheenyhdistämiset", kun pilkuntarkassa ilmaisussa pitäisi mainita kaikki nämä kolme oleskelulupakategoriaa. Uutisessa nämä kolme oleskelulupakategoriaa on kuitenkin perusteltua samastaa, koska 1) kaikki perustuvat kansainväliseen suojeluun ja vakavaan hengenvaaraan 2) nämä oleskeluluvat antavat kunnassa henkilölle samanlaiset kotikuntalain mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.

Tiedotteessa tai STT:n uutisessa ei siis ollut mitään asiavirhettä.

Helsingin Sanomat kuitenkin julkaisi 13.4.2011 "oikaisun", joka sisältää vakavan asiavirheen. Otsikko "perheenyhdistämisiä olikin yli 5000" antaa ymmärtää, että tiedotteessa tai STT:n uutisessa olisi puhuttu kaikista perhesiteen perusteella tulleista oleskeluluvista. Näin ei kuitenkaan ollut missään vaiheessa.

Otsikosta saa kuvan, että pakolaisten perheenyhdistämisiä olisi yli 5000. Tämä mielikuva on virheellinen.

Mainittu "yli 5000" pitää sisällään esimerkiksi Suomen kansalaisten avioliitot ulkomaalaisen kanssa, Suomen kansalaisten perheenyhdistämiset, EU-kansalaisen ja hänen puolisonsa perheenjäsenet, työkomennuksella olevan EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen perheenjäsenet jne. Näistä ei ole sen enempää alkuperäisessä tiedotteessa kuin uutisessakaan ollut puhetta. Sama koskee hylkäysprosenttia, joka mainitaan oikaisussa. Sen enempää tiedotteen kuin uutisenkaan keskiössä eivät ole esimerkiksi kielteiset päätökset avioliiton perusteella tehtyihin hakemuksiin.

Tiedotteessa puhutaan kansainvälisen suojelun kautta oleskeluluvan saaneiden (UL §87 turvapaikka, UL §88 toissijainen suojelu, UL §88a humanitaarinen suojelu) perheenyhdistämisistä ja nostetaan esimerkinomaisesti esiin somalialaiset hakijat.

***

Oikaisu on hyvin voimakas keino korjata uutista. Etenkin silloin, kun virhettä ei ole tapahtunut.

Kun Helsingin Sanomien toimittaja Tommi Nieminen taannoin syyllistyi vakavaan journalistin ohjeiden laiminlyöntiin, jonka seurauksena haastateltava menetti harjoittelupaikkansa ja oli jutussa omalla naamallaan, nimellään ja asuinalueellaan leimattuna "radikaalimuslimiksi", ei jutusta tehty oikaisua, tehtyä vastinetta ei julkaistu eikä jutun suhteen tehty mitään korjauksia.

Nyt on kuitenkin päätetty tehdä kommentointimahdollisuudella varustettu korjaus, jossa syyllistytään lähteen vääristelyyn ja jatketaan sen virheellisen mielikuvan vahvistamista, että kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden ihmisten perheenjäsenet olisivat vyörymässä tuhansittain Suomeen. Tyystin oma hankaluutensa on se, että virheellinen oikaisu on levinnyt ties mihin muihin tiedotusvälineisiin.

Helsingin Sanomat on syyllistynyt vakavaan asiavirheeseen, joka rikkinäisenä puhelimena leviää ties minne. Toivottavasti tällaista ei tapahdu enää ikinä. Ottaen huomioon oikaisua seuraavan kommenttiketjun puhetyylin HS:n kotisivuilla, alkuperäisen tiedotteen huoli maahanmuuttajavastaisesta ilmapiiristä on täysin aiheellinen.

3 kommenttia:

Jukka kirjoitti...

Heikki kirjoitat:
"Helsingin Sanomat kuitenkin julkaisi 13.4.2011 "oikaisun", joka sisältää vakavan asiavirheen. Otsikko "perheenyhdistämisiä olikin yli 5000" antaa ymmärtää, että tiedotteessa tai STT:n uutisessa olisi puhuttu kaikista perhesiteen perusteella tulleista oleskeluluvista. Näin ei kuitenkaan ollut missään vaiheessa.

Otsikosta saa kuvan, että pakolaisten perheenyhdistämisiä olisi yli 5000. Tämä mielikuva on virheellinen."

... "Oikaisu on hyvin voimakas keino korjata uutista. Etenkin silloin, kun virhettä ei ole tapahtunut."


- Nähdäkseni Suomen pakolaisavun ja Pakolaisneuvonnan tiedote koski hiukan eri asiaa, kuin mitä Hesarin viittaus "yli 5000".

Kyseessä ei minunkaan mielestä ole mikään oikaisu, vaan lähinnä ajankohtaisen tiedon tarjoaminen perheenyhdistämiskuvioista kiinnostuneille lukijoille.

Käsittääkseni Hesari viittaa tähän:
http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?article=3923

Somalialaisten perhesidehakemusten käsittelytilanne

Huhtikuussa vireillä noin 5 800 hakemusta

Somalialaisten perhesideperusteisten oleskelulupahakemusten käsittely on ruuhkautunut ja käsittely kestää pidempään kuin perhesidehakemusten kohdalla keskimäärin.

Huhtikuun 2011 alussa

* vireillä on noin 5 800 somalialaisten perhesidehakemusta
* Addis Abeban edustustossa, jossa suurin osa somalialaisista hakijoista haastatellaan, ovat vuorossa loppuvuodesta 2009 hakemuksensa jättäneet.
* käsittelyn alkamista odottavista hakemuksista vanhimmat on pantu vireille huhtikuussa 2010
* ratkaisua odottavista hakemuksista vanhimmat on pantu vireille pääsääntöisesti keväällä 2009.

Heikki Kerkkänen kirjoitti...

Mikäli on niin, että alkuperäistä juttua "oikaistaan" (jutussa luki oikaisu), kirjoitetaan "perheenyhdistämisiä olikin yli 5000" ja tosiasiassa tarkoitetaan hakemusjonoa, asiavirhe on itse asiassa kaksinverroin pahempi.

Alkuperäisen tiedotteen ja oikaisun välinen ristiriita oli siinä, että alkuperäisessä tiedotteessa puhuttiin kv.suojelun saaneiden perheenyhdistämisestä, ja oikaisussa kaikista perheenyhdistämispäätöksistä.

Jos onkin niin, kuten Jukka näet, että on tarkoitettu hakemusjonoa, Hesari on jo totaalisesti hakoteillä. Hakemus ja päätös ovat yksiselitteisesti kaksi täysin eri asiaa, ja niistä pitäisi kirjoittaa täysin eri jutut eikä todellakaan kirjoittaa oikaisua.

Somalialaiset hakevat lähes yksinomaan perheenyhdistämistä.
Vuonna 2010 somalialaisten osalta tehtiin 1208 päätöstä, joista myönteisiä 522 ja kielteisiä 686.

Näiden osalta kielteisten päätösten osuus on siis 43% vuositasolla 2010. Tämä on erittäin tärkeää tietää hakemusten ja päätösten välistä suhdetta punnitessa.

Lisäksi on erittäin tärkeää tiedostaa, että myönteisen päätöksen saaneista eivät kaikki tule faktisesti Suomeen, kuten Pakolaisneuvonnan tiedotteessa kerrotaan.

Heikki Kerkkänen kirjoitti...

Ohessa vielä Migrin tiedote:

http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?article=4150

"Maahanmuuttoviraston julkaisemat luvut hakemusmääristä kertovat viraston työmäärästä eivätkä ota millään tavalla kantaa siihen, millä perusteilla ja miten paljon Suomeen saapuu maahanmuuttajia lähivuosina. "