perjantaina, helmikuuta 12, 2010

Viranomainen ei ole aina oikeassa

Yleisradio uutisoi eilen pääuutislähetyksessään 11.2.2010 jälleen sen viestin, jonka Maahanmuuttovirasto ja Ulkomaalaispoliisi ovat aina ennenkin saaneet eetteriin ilman, että heiltä kysytään minkäänlaisia hankalia lisäkysymyksiä. Laiton maahanmuutto on kasvanut huomattavasti: poliisi arvioi "laittomien maahanmuuttajien" määräksi jopa 20 000. Tilastoissa määrät olivat lähellä kuuttatuhatta.

Ongelma poliisin viestissä on se, että tilastoluvuissa on mukana hyvin suuri määrä ihmisiä, jotka oleskelevat maassa täysin laillisesti.
Kyse on turvapaikanhakijoista, joiden oleskelu on täysin laillista turvapaikanhakuprosessin ajan. Tämän jälkeen he joko saavat pysyväisluonteisen oleskeluluvan tai heidät käännytetään maasta.

Vuonna 2008 käsiteltiin yhteensä 1995 turvapaikkahakemusta. Myönteisten päätösten osuus kaikista päätöksistä oli n. 39,3%. Tämä tarkoitti 785 myönteistä päätöstä turvapaikanhakuprosessin kautta. Kiintiöpakolaisia otettiin yhteensä 737, eli vuonna 2008 "humanitaarisista" syistä oleskeluluvan saaneita oli yhteensä 1522. Helsingin Sanomien kuukausiliite viittasi tähän lukuun taannoisessa Astrid Thorsia käsitelleessä jutussa, jossa käsiteltiin "humanitaaristen maahanmuuttajien" määriä. Suomen maahanmuuttajavastaisen liikkeen johtohahmo Jussi Halla-Aho reagoi lukuun ja meuhkasi blogissaan näin: "mistä tällainen luku oikein tulee... eikö toimittaja Nousiainen tiedä, mistä hän puhuu, vai valehteleeko hän aivan tarkoituksella?".

Sori vaan, toimittaja Nousiainen ei valehtele pätkääkään, vaan tietää tasan tarkkaan, mikä ero on oleskelulupapäätöksellä ja hakemuksella. Se, että Halla-aholla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mistä luku "noin 1500" koostuu, kuvastaa hyvin sitä kuinka pihalla hän on simppeleimmistäkin turvapaikkapolitiikan perusasioista, joita hän harrastelijan innokkuudella "kritisoi".

Vuonna 2009 hakemuksia tuli enemmän ja alkuvuodesta myös ulkomaalaislain uudistus, jonka seurauksena myös asiantuntematon älämölö siitä, että nyt kaikki tulevat Suomeen ja tuhoavat vanhusten tulevaisuuden.

Todellisuus on kuitenkin tylsempi. Vuonna 2009 käsiteltiin 4335 hakemusta. Myönteisten päätösten (1373) osuus laski 31.7 %:iin, eli noin 7.6 prosenttiyksiköllä. Tilastojen valossa näyttää siis siltä, että turvapaikkakäytäntö ei ole Suomessa löystynyt pätkääkään ulkomaalaislain muutoksen jälkeen. Päin vastoin.

Mutta takaisin turvapaikanhakijoihin ja "laittomiin maahanmuuttajiin".

Komppaan Outi Lepolaa, joka kirjoittaa:
"Kun poliisiasemalle saapuu ilmoittautumaan turvapaikanhakijaksi henkilö, jolla ei ole sitä ennen ollut oleskeluoikeutta Suomessa, poliisi tilastoi hänet laittomasti maassa oleskelevaksi – siitä huolimatta, että hän juuri tuolla hetkellä, turvapaikkahakemuksen jättäessään lakkaa olemasta laittomasti maassa. Poliisin logiikan mukaan hän nimittäin on sitä ennen syyllistynyt ulkomaalaisrikkomukseen eli, kuten se ulkomaalaislaissa määritellään, tahallaan oleskellut maassa ilman vaadittavaa matkustusasiakirjaa, viisumia tai oleskelulupaa, ja myös tuo aiempi tilanne täytyy tilastoida...

Kenen etu on se, että tilastojen perusteella näyttää siltä, että ”laittomasti” maassa oleskelevien määrä on suuri, vaikka vain kuudesosa näihin tammi-kesäkuun 2009 tilastoihin päätyneistä oli muita kuin turvapaikanhakijoita. Epäilenpä, että se on ainakin poliisin etu, mikäli laittomasti maassa oleskelevien tavoittaminen entistä tehokkaammin edelleen kuuluu poliisin tulostavoitteisiin. Mikä olisikaan helpompi tapa löytää tällainen ulkomaalainen kuin se, että hän kävelee oma-aloitteisesti poliisiasemalle
!"

Lisäksi poliisin edustaja kertoi YLE:n uutisessa jopa Afganistanista asti ihmissalakuljettajien matkassa kulkeneiden tulevan Suomeen "kilpailukykyisen" toimeentulotuen vuoksi. Väitettä ei perusteltu millään tavoin, kun sitä ei kukaan vaatinutkaan.

Tuntuu täysin nurinkuriselta, että samaan aikaan kun Suomessa keskustellaan siitä, voivatko suomalaiset aseistetut sotilaat olla läsnä Afganistanissa maan heikkenevän turvallisuustilanteen vuoksi, maasta pakenevat siviilit leimataan suojelua tarvitsemattomiksi turvapaikkashoppailijoiksi, joilla olisi halu olla Suomessa vain toimeentulotuen ja sosiaaliturvan vuoksi.

Median toimintaa tuntuu aina ohjaavan oletus siitä, että poliisiviranomainen on aina oikeassa. Toimeentulotuen kannustinvaikutusta koskevaan kirjoitteluun on sisäministeriökin halunnut puuttua omalla tiedotteellaan, ja itse kirjoitin aiheesta näin. Silti toimeentulotukipaniikille ei näytä olevan tulossa loppua. Totuus ei kuitenkaan pala tulessa: toimeentulotuen suuruudesta ei voi päätellä turvapaikanhakijoiden määrää. Piste.

Ulkomaalaisasioissa media ei ole vallan vahtikoira, vaan sylihauva. Toki omasta mielestä ollaan hirveän "kriittisiä" kun kirjoitetaan turvapaikanhakijavyöryistä ja poliisin torjuntataisteluista, vaikka lehdistö, päättäjät ja "kansalaiskeskustelu" ovat olleet jo viimeiset 93 vuotta samaa mieltä siitä, että maahanmuuttajat tuovat pelkkiä ongelmia ja rahanmenoa. Asiaa kuvastaa se, että kaiken "uutislogiikan" mukaan myönteisten turvapaikkapäätösten osuuden lasku lähes kahdeksalla prosenttiyksiköllä pitäisi olla uutiskynnyksen kevyesti ylittävä uutinen, mutta yksikään tiedotusväline ei uutisoinut asiaa millään tavoin. Vain hakijamäärät kiinnostavat. Voisi kysyä: miksi?

Lisäksi "laittomien maahanmuuttajien" määrän laskemistapa on asia, johon edes joskus kaipaisi myös tiedotusvälineiden kiinnittävän huomiota. En kirjoita aiheesta tähän enempää, koska aiheesta on jo olemassa Outi Lepolan kirjoitus http://www.muuttoliikkeessa.fi/ - sivustolla.

Toivon ihmisten lukevan kirjoituksen kuten muutoinkin perehtyvän sivustoon. Turvapaikanhakijat eivät ole "laittomia maahanmuuttajia" vaikka poliisi heidät sellaisiksi usein tilastoikin. Matkustus- ja henkilöasikirjojen puuttuminen johtuu varsin usein muista tekijöistä kuin hakijoista itsestään.

Tämä huomio ei tarkoita, ettei laiton maahantulo olisi lisääntynyt, paikoin huomattavastikin. Liikenneyhteyksien kehittyminen ja maailman muuttuminen "globaalimmaksi" näkyy myös ihmisten liikkuvuusmahdollisuuksissa ja sen rinnakkaisilmiöissä kuten ihmiskaupassa. Tämä seikka tulee ottaa vakavasti.
Kirjoitin tästä jo aikaisemmin.

2 kommenttia:

Tomppeli kirjoitti...

Moi, hyvä kirjoitus. Mihin perustat muuten väitteesi laittomista maahanmuuttajista vs. turvapaikanhakijoista? Eli minkä lakipykälän mukaan laittomasti maahantullut on maahanmuuttaja turvapaikkaa haettuaan?

Heikki Kerkkänen kirjoitti...

Turvapaikanhakija oleskelee maassa laillisesti vain ja ainoastaan hakemuksen jätettyään sekä vain ja ainoastaan hakemuksen käsittelyajan, jonka jälkeen hänelle annetaaan joko oleskelulupa tai hänet käännytetään.

Tämä perustuu Ulkomaalaislakiin 30.4.2004/301
ja erityisesti sen lukuun 6.

Kyseisessä luvussa ovat turvapaikkaa ja turvapaikkaprosessia koskevat säädökset.

§87 Turvapaikka
§94 Turvapaikkamenettely
§95 kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tekeminen
§97 Turvapaikkatutkinta
§97a Turvapaikkapuhuttelu

Lisäksi asiaa koskevia säädöksiä on laissa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 9.4.1999/493 ja erityisesti sen neljännessä luvussa

"Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanotto" (kaikki pykälät)

kts:

Ulkomaalaislaki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 9.4.1999/493

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990493