keskiviikkona, toukokuuta 27, 2009

Saudi-Arabian miehet elävät modernisti perinteisesti (julkaistaan myös paperiversiona Miessakit Ry:n Urho - lehdessä)

Mohammed menee naimisiin

Mohammed Alshalfan on kolmekymmenvuotias saudimies, joka menee kuukauden päästä naimisiin. Hän asuu vielä toistaiseksi äitinsä luona, mutta naimisiinmenon myötä perustetaan oma huusholli.

Mohammed ei ole peräkammarinpoika vaan Saudi-Arabian lisäksi myös Yhdysvalloissa opiskellut, maailmaa nähnyt lakimies. Sekä miesten että naisten tapana on asua yhdessä vanhempien kanssa naimisiinmenoon saakka.


Perinteet perheen ja avioliiton suhteen elävät vahvoina Saudi-Arabiassa. Mohammed ei valinnut itse vaimoaan, vaan avioliitto syntyi neuvottelumenettelyllä, jossa vanhemmat valitsevat elämänkumppanin.

- ”Äitini otti perheen asiat hoitaakseen seitsemän vuotta sitten isäni kuoltua. Hän on hyvin viisas ihminen, ja tiesin hänen tekevän oikeita päätöksiä. Saudi-Arabiassa äideillä on perheasioissa suuri merkitys.”

Perheestä riippuen sekä sulhasella että morsiamella on mahdollisuus sanoa avioliittoehdotukseen sanottavansa, ja joskus myös hylätä se. Tällä kertaa ymmärrys oli molemminpuolinen, ja aviopari on jo suunnitellut Itävallan matkaa naimisiinmenon jälkeen.

Joissakin perheissä asiat ovat toisin. Hiljattain sekä Saudi-Arabiaa että muuta maailmaa kuohutti Qassimin provinssissa tapahtunut kahdeksanvuotiaan tytön naittaminen 50-vuotiaalle miehelle. Avioliitto saatiin purettua lakimiesten toiminnalla sekä Qassimin kuvernööri, prinssi Faisal bin Bandarin vetoomuksilla. Maassa ei ole avioliiton ikärajaa ja moniavioisuus on yleistä.

Maan Shura-neuvosto, neuvoa-antavassa asemassa oleva elin, jonka jäsenet ovat kuninkaan valitsemia, suunnitteleekin maan minimi-ikärajan asettamista 18 vuoteen. Mitä suomalaisen ihmisen pitäisi ajatella Saudi-Arabian ikärajakeskustelusta?

”Saudi-Arabiassa, varsinkin maaseudulla, on vielä paljon vanhoja tapoja ja perinteitä, jotka herättävät huomiota. On hyvä että niitä pyritään muuttamaan. En itsekään kannata alaikäisten naittamista vanhoille miehille. Vaatii kuitenkin pitkän ajan saada vanhat rutiinit muuttumaan. Tosiasia on, että reformeilla pitää olla kansan tuki. Jos hallitus tekee kaikki muutokset liian nopeasti ollenkaan kuuntelematta ihmisiä, hyvät tavoitteet voivat kääntyä itseään vastaan.”

Hitaasti muuttuva maa

Kun Mohammedin isä oli teini-ikäinen poika 1940-luvulla, Saudi-Arabia oli hyvin nuori, vastayhdistynyt maatalousvaltainen kuningaskunta. Keskiosissa kuten Riadin alueella suurin osa ihmisistä eli paimentolaiselämää – vuohet ja kamelit takasivat toimeentulon. Yliopistoja ei ollut, ja lähes kaikki opetus saatiin kylien koraanikouluissa. Läntisellä rannikolla kuten Jeddassa koululaitos, elinkeinoelämä ja kulttuuri taas olivat kehittyneet monipuolisemmiksi, koska meriyhteys Egyptiin ja muihin Afrikan itäosiin olivat taanneet kaupankäynnin ja ideoiden vaihtumisen. Eteläinen Saudi-Arabia kärsi paikoin Jemenin epävakaudesta ja oli tästä syystä muuta Saudi-Arabiaa jäljessä. Kalataloudesta tunnetuista itäprovinsseista oli juuri löydetty öljyä, mutta vielä ei tiedetty, millä tavoin musta kulta tulisi muuttamaan maan tulevina vuosikymmeninä. Pohjoisosat, jotka olivat historiallisten kauppareittien varrella ja joista oli yhteydet Jordaniaan ja Syyriaan, olivat myös kehittyneitä maan keskiosiin verrattuna.

Ihmiset eivät tunteneet sellaisia käsitteitä kuin ”vapaa-aika” tai ”viikonloppu”, koska paimentolaisen elämä oli käytännössä kokoaikaista työtä kahdeksana päivänä viikossa. Iltaisin miehet kokoontuivat isoon huoneeseen, kertoivat toisilleen tarinoita runomuodossa ja kehittivät kertomisen taitojaan. 40-luvun teinipojat kuuntelivat silloin tällöin miesten tarinoita, mutta useimmiten he viettivät aikaa omissa porukoissaan ja yrittivät toinen toistaan innovatiivisemmin keinoin saada vanhemmat ihmiset hermostumaan – piirre, joka yhdistää myös tämän päivän Saudi-Arabian ja ehkäpä myös Suomen teinipoikia.

Teollistumisen myötä paimentolaisuus on vähentynyt, ja maan kaupungit kasvavat nopeasti. Uusia ammatteja on syntynyt: esimerkiksi Mohammed on lakimies. Vanhaan aikaan, Mohammedin isän nuoruudessa, lakiasiat olivat kokonaan islamilaisen lain tulkitsijoiden alaa.

Kaupungistuminen muuttaa ajankäyttöä ja arjen rutiineja, eivätkä perhe ja suku ole huomattavasta asemastaan huolimatta ihan samassa roolissa kuin aikaisemmin. Samaan aikaan maassa on tarkasti noudatettavat rukousajat, joiden aikana esimerkiksi liiketoiminta on kiellettyä. Nuoret pojat ajelevat autoilla holtittomasti kuunnellen päivän musiikkia, mutta miesten ja naisten elämä on tarkasti eroteltua. Tyttö ei saa mennä auton kyytiin kovan rangaistuksen uhalla.

Mohammedin mukaan jotkut nuorisojengit käyvät silloin tällöin Saudi-Arabiassa asuvien ulkomaalaisten kuten intialaisten, bangladeshilaisten ja pakistanilaisten kimppuun ilman mitään erityistä syytä. Suurin syy lienee ennen kaikkea toiminnan tarjoamassa jännityksessä.

Naisten oikeuksista keskustellaan Saudi-Arabiassa

Perhe on Saudi-Arabialaisen yhteiskunnan keskiössä tänäkin päivänä. Työ- ja elinkeinoelämässä tämä näkyy muun muassa siinä, että Riadin alueen yrityksistä lähes 70% on perheyrityksiä. Usein ihmiset, jotka voisivat työskennellä Riadin ulkopuolella paremmalla palkalla, jäävät pääkaupunkiin, tuttuun perheyritykseen työskentelemään. Toisin kuin vaikka Yhdysvalloissa, miehen ylpeydenaihe ei välttämättä ole oma ”ryysyistä rikkauksiin”- tarina, vaan ennemmin kuuluminen rikkaaseen sukuun.

Selkeimmin perinteen säilyminen näkyy kuitenkin naisten asemassa. Maa on tunnettu naapurimaitaan tiukemmasta sukupuolijaon politiikasta, jonka vuoksi maan naiset eivät saa matkustaa yksin ulkomaille, heiltä on kielletty tietyt ammatit ja usein naisen miespuolinen ”huoltaja” edustaa häntä kaikissa lakiasioissa.

-”Siskoni opiskelee islamilaista lakia, ja naisia on jonkin verran opetus- ja terveysalalla. Epävirallisten tilastojen mukaan naisten työttömyys on silti 70% luokkaa. Tämä ei johdu siitä, että naisia ei maassa koulutettaisi – itse asiassa meillä on enemmän erilaisia oppilaitoksia naisille kuin miehille ja tytöt menestyvät kouluissa paremmin kuin pojat. Syy on siinä, että naisten rooli on yhä olla kotona miehen hankkiessa leivän.”

Onko tämä hyvä asia?

- ”Uskon, että lasten kasvattamisen kannalta tämä on hyvä asia.”

Olisiko kuitenkin parempi, että vanhemmat jakaisivat lasten kasvattamisesta koituvat ajalliset ja rahalliset kustannukset esimerkiksi äitiys- ja isyyslomilla?

- ”Saudi-Arabiassa ei ole näitä käytäntöjä. Monen asenteen, tottumuksen ja kulttuurisen asian tulee muuttua jotta ne saataisiin toimimaan. Lännessä perheillä on hyvin vähän lapsia, mutta Saudi-Arabiassa lapsia voi olla seitsemänkin, joten äitiyslomasta tulisi varmaankin hyvin pitkä. Asiat kuitenkin muuttuvat. Nykyisin lapsia viedään päivähoitoon ja naisyrittäjiä on enemmän.”

- Entä naisten asema ylipäänsä? Maassa vaaditaan naisilta asioita, joita ei miehiltä vaadita.

”Yhdysvalloissa asuessani eräs musliminainen sanoi, että Saudi-Arabiassa alistetaan naisia, koska heidän täytyy käyttää huivia. En tiedä, tunteeko hän saudiarabialaisia musliminaisia. Kovinkaan moni ei koe olevansa ”pakotettuja” pitämään huivia, vaan suurin osa käyttää huivia omasta tahdostaan. Isoimmat ongelmat liittyvät siihen, että naiset eivät pääse liikkumaan, heitä ei kohdella oikeusistuimissa tasapuolisesti eikä heillä ole samanlaisia vapaa-ajanmahdollisuuksia kuin miehillä.”

Maassahan naiset eivät saa ajaa edes autoa, ja kuntosalillekin pääsy on vaikeaa…

”Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Saudi-Arabialaisia sanomalehtiä lukemalla näkee, että keskustelu on avattu. Koraanista ei löydy mitään selkeää ohjetta, joka ehdottomasti kieltäisi autolla ajamisen tai kuntosalien käytön.”

Monet varmaan tietävät, että perintöoikeudessa Koraani on selväsanaisesti miehiä suosiva. Mohammedin mielestä miehen ja naisen välinen tasa-arvo perintöoikeudessa ei kuitenkaan tarkoittaisi samanaikaista oikeudenmukaisuuden toteutumista:

”Tällä hetkellä Saudi-Arabiassa mies tekee suurimmaksi osaksi kaiken leipätyön, ja lisäksi naimisiin mennessä hänen tulee maksaa hyvin kalliit myötäjäiset, kun taas naisen ei tarvitse maksaa mitään. Yhteiskunta on tällä hetkellä sellainen, että miehen tulee kustantaa suurin osa perheen hyvinvoinnista. Mielestäni on oikeudenmukaista, että miespuolinen jäsen saa naista suuremman perinnön, koska hänellä on sellaisia uskonnollisia velvollisuuksia joita naisella ei ole, jotka vaativat rahankäyttöä.”

”Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja islam ovat kaikille meille tärkeitä asioita jotka sisältyvät osittain toisiinsa. Jonkun niistä on kuitenkin muututtava, jotta ne toimisivat yhdensuuntaisesti.”

Saudi-Arabiassa on kuitenkin runsaasti tehtävää: maassa käytetään ruumiillisia rangaistuksia ja kuolemantuomiota, maan lehdistönvapaus on sekä Reporters without borders- järjestön että jordanialaisen Amman Center for Human Rights Studiesin mukaan arabimaiden heikoimpia ja uskonnollisen poliisin väärinkäytökset ovat yleisiä. Toisaalta osa ongelmista tiedostetaan, ja esimerkiksi perheväkivallan ehkäisyyn panostetaan virallisestikin suuria summia, koska prinsessa Adela bint Abdullah on asiassa aktiivinen.

Mohammed Alshalfan nostaakin esiin, että usein läntisen maailman asenne saudiarabialaisia tai ylipäänsä muslimeja kohtaan ei ole tällä hetkellä sellainen, joka toimisi sosiaalisia muutoksia edistävästi. Maata kritisoidaan liian ylimalkaisesti sitä oikeasti tuntematta.

”Hillary Clintonin ’teidän pitää tehdä näin ja näin jotta olisitte vapaita’ – asenne ärsyttää monia saudiarabialaisia. Koemme usein, että meitä työnnetään nurkkaan ylimielisellä puheella samaan aikaan kun yhteiskuntaamme ja uskontoomme ei ole oikeasti perehdytty. Olemme itse asiassa aika väsyneitä siihen, että meidät ja uskontomme demonisoidaan ilman että tosiasioihin perehdytään. Demonisointi ei ole milloinkaan oikea lähestymistapa, jos toisen ihmisen halutaan muuttuvan. Uskonto on meille kaikkein tärkein ja arvokkain asia. ”

Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan, kuuluu siis sanonta. Mutta millä tavalla länsimainen ihminen voi ottaa vaikeita asioita esille Saudi-Arabiassa?

”Saudiarabialaiset ovat hyvin arvonsa tuntevia ja pitävät maastaan. Ihmiset täytyy tuntea ja heitä tulee kunnioittaa.

Mikäli syntyy vaikutelma, että yrität käännyttää toista ilman että tunnet häntä, epäonnistuminen on varmaa”.

Mohammedin terveisiä Suomen maahanmuuttajamiehille?

Perinteen ja modernisaation välinen köydenveto on ajankohtainen asia myös Suomessa. Monet maahanmuuttajamiehet etsivät vastauksia siihen, mikä uudessa maassa on hyväksyttävää ja omaksumisen arvoista, ja mikä taas omissa perinteissä ja tottumuksissa tulisi säilyttää.

”Tämä on todella vaikea kysymys, ja olen onnellinen että olen Saudi-Arabiassa ’kantamiehenä’. Tietenkin esimerkiksi paikallista lakia täytyy kunnioittaa. Olen Yhdysvalloissa ollessani keskustellut siellä olevien arabitaustaisten maahanmuuttajien kanssa. Valitettavasti he eivät ole olleet onnellisia uudessa maassa, vaan miettivät jatkuvasti kotiinpaluuta. Yhtenä syynä on se, että he ovat menettämässä otteen lapsiinsa, jotka ovat saaneet vanhempien arvojen vastaisia vaikutteita ympäröivästä yhteisöstä. Kovinkaan moni ei hyväksy esimerkiksi sitä, että heidän teini-ikäinen tyttärensä seurustelee ja viettää vapaata elämää ilman vanhempien lupaa. Pojista on usein tullut ylimielisiä ja he joutuvat jatkuvasti ongelmiin vaikkapa poliisin kanssa. "

"Arjen ongelmien lisäksi asenneilmapiiri, joka vahvistui New Yorkin terrori-iskujen jälkeen saa kauan sitten taakse jätetyn kotimaan tuntumaan paremmalta paikalta kuin mitä se ehkä oikeasti oli. Ihmiset alkavat kääntyä kuvitelmissaan sisäänpäin. Minun on todella vaikea antaa mitään neuvoja Suomessa asuville maahanmuuttajamiehille. Toivon vain, että heillä olisi hyvä elämä ja että he löytäisivät tukea ja apua mieltä painavissa kysymyksissä.”

Lisää tietoa Saudi-Arabiasta:

Englanninkielisiä blogeja:

Saudi Jeans:

http://saudijeans.org


Crossroads Arabia:

http://xrdarabia.org


Susie’s big adventure:

http://susiesbigadventure.blogspot.com

Saudiarabialaisia englanninkielisiä sanomalehtiä internetissä:

Arab News:

http://www.arabnews.com/

Saudi Gazette:

http://www.saudigazette.com.sa/


Kirjoja:

John Paul Jones: “If Olaya Street Could Talk: Saudi Arabia - The Heartland of Oil and Islam” (Taza Press 2007)

- Kirjoittaja, joka ei ole soittanut bassoa eräässä kuuluisassa yhtyeessä, muutti nuorena lääkintämiehenä Vietnamin sodan aikaan Saudi-Arabiaan, ja ajatteli pysyvänsä maassa vain muutaman kuukauden. Muutama kuukausi vierähtikin 25 vuodeksi.

Alexei Vassiliev: ”The History of Saudi Arabia” (Saqi Books 2000)

- historiakirja, joka valottaa monipuolisesti Saudi-Arabian historiaa 1700-luvun puolivälistä 1990-luvun loppuun.

1 kommentti:

Timoi kirjoitti...

Mies ei maksa myötäjäisiä, vaan ne ovat morsiamen myötänsä (=mukanansa) uuteen kotiin tuomat tavarat ym.
Miehen maksamasta morsiamen hinnasta käyteään suomalaisessa tutkimuksessa vanhastaan nimeä morsiuslunnaat.
Nimi on paremmi asiaa kuvaava kuin myötäjäiset, joka tarkoitta kapioita eli myynejä, jotka kaikki kuuluvat morsiamen miehen saadakseen maksamaan hintaan.
Hieman morsiuslunnaiden kaltainen käytäntä on tosin Skandinaviassa tuttu, ja se tunnetaan nimellä morgongåva (huomenlahja).
Suosittelisin kyllä käytettävän vakiintunutta termiä morsiuslunnaat.