torstaina, huhtikuuta 16, 2015

Maahan muuttaneiden miesten muuttuvat roolit ja kotoutumisen kaksisuuntaisuus

Olen kirjoittanut artikkelin miesten kotoutumisesta Miessakit ry:n 20-vuotisjuhlasarjaan. Juhlasarjan tekstit ilmestyvät myöhemmin kirjana.

***

"Miehet ja naiset eivät ole vain itse itsensä; he ovat myös seutu, jolla he syntyivät, kaupunkilaisasunto tai maalaistalo, jossa he oppivat kävelemään, pelit, joita he lapsena pelasivat, tarinat, joita he kuulivat, ruoka, jota he söivät, koulut, joita he kävivät, urheilulajit, joita he seurasivat, runoilijat, joita he lukivat ja se jumala, johon he uskoivat" (W. Somerset Maugham, teoksessa Veitsen Terällä, alkuteos The Razor’s Edge).

Luottamuksen rakentaminen ja ihmisen kohtaaminen omana itsenään on kaikkein tärkein asia

Koulutustausta, ikä, yksilölliset mielenkiinnon kohteet, itselle läheiset ihmiset ja kokemukset eletystä elämästä tekevät jokaisesta persoonan. Kun maahan muuttanut mies tai poika kohdataan, alussa tärkeintä on luoda luottamusta herättävä ilmapiiri, jossa jokaisella on aika ja tila omien näkemysten ja kokemusten kertomiseen. Päämääränä on se, että ihminen ei tule kohdatuksi ainoastaan ryhmäetuliitteiden ”maahanmuuttaja” ja ”mies” kautta, vaan todellisena, tasavertaisena henkilönä.

Jokainen ihminen tuo vuorovaikutustilanteeseen oman elämänhistoriansa ja oppimansa arvot ja rutiinit. Eritaustaisten kanssa työskentelyssä vaadittava kulttuurisensitiivisyys on ennen kaikkea kykyä itsereflektioon, kysymiseen, luottamuksen vahvistamiseen ja vuorovaikutussuhteen kannatteluun, vaikka asiakkaasta ei voikaan tietää kaikkea. Kysyminen on tärkeämpää kuin olettaminen. Koska ihminen kuuluu moniin erilaisiin ryhmiin, häntä ei tule pitää vain kansallisen kulttuurinsa tai maailmankatsomuksellisen viiteryhmän edustajana.

Kun toisen ihmisen elettyä elämää ei tunneta, olennaista on selvittää yksilön tilannekohtaiset tavat toimia ja tulkita eteen tulevia haasteita sekä ne sosiaaliset verkostot, joita hän pitää tärkeinä. Maahan muuttanut asiakas tunnistaa asiakastilanteissa yleensä varsin nopeasti sen, että hänet koetaan oletetusta normaalista poikkeavaksi. Varsinkin maassaolon alkuaikoina jo poikkeavat kielitaitotasot tekevät vuorovaikutustilanteesta epäsymmetrisen. Tällöin ammattilaisen, vertaisohjaajan tai syntysuomalaisen ystävän tehtävänä on luoda mahdollisuuksia kokemuksiin, joissa syntyy myönteinen tunne eteenpäin menemisestä...

Lue koko artikkeli täältä

Ei kommentteja: