tiistaina, tammikuuta 13, 2015

Kotoutuminen on muutakin kuin kansantaloutta

Kotouttamissuunnitelmat vähentävät todistetusti sosiaaliturvan käyttöä ja vahvistavat maahan muuttaneiden työllisyyttä. Kotouttamissuunnitelmia alettiin laatia vuoden 1999 kotouttamislain jälkeen. Laissa määriteltiin, että kotouttamissuunnitelmiin ovat oikeutettuja toukokuussa 1997 tai sen jälkeen väestörekisteriin kirjatut työttömät maahanmuuttajat, mutta eivät huhtikuussa 1997 tai sitä ennen rekisteröityneet maahanmuuttajat...

Lue koko kolumni osoitteessa www.muuttoliikkeessa.fi

Ei kommentteja: