lauantaina, tammikuuta 17, 2015

Blogi myös Väestöliiton blogeissa

Allekirjoittaneella on blogi myös Väestöliiton sivuilla.

Oikea ammattilainen osaa selvittää kiistat ja myöntää virheet

Suomessa on tehty viime aikoina rajanvetoja työpaikkavaatetuksen suhteen. Linja-autoyhtiö Veolia Transport Vantaan turbaanikielto loppui, kun Autoliikenteen työnantajaliitto ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto pääsivät työsuojeluviranomaisten avulla asiasta sopuun. Guessin Kampin liikkeestä päähuivin vuoksi irtisanotun kiireapulaisen tapaus puolestaan ratkesi käräjäoikeudessa. Oikeus totesi Guess Kampin esimiesten asettaneen naisen uskonnon perusteella epäedulliseen asemaan ja näin syyllistyneen työsyrjintään. HOK-Elanto ei taas ole kokenut huivia ongelmaksi. 

Lain mukaan työsuhde ei oikeuta puuttumaan vaatteisiin ja ulkonäköön enempää kuin mitä työtehtävät vaativat. Työturvallisuus ja hygienia asettavat vaatimuksia pukeutumiselle...

Lue koko blogikirjoitus täältä 

***


Maahan muuttaneet nuoret eivät ole laiskoja ongelmakimppuja, vaan suomalaisen yhteiskunnan jäseniä omine tarpeineen, toiveineen ja elämänkulkuineen. He voivat päästä varsin pitkälle, jos heille vain annetaan siihen mahdollisuus. Keskustelu nuorten ongelmakäyttäytymisestä saa aikaan erityisiä tunnelatauksia ja otsikoita silloin, kun nuoret eivät ole valtaväestöä. 

Kun tarkastellaan taustamuuttujia maahan muuttaneiden tai kenen tahansa toimintaa selitettäessä, vastuuta teoista ei siirretä tekijältä yhtään minnekään. Jos keskeisenä ihmisen elämänpolkujen ja toimintamahdollisuuksien taustaselittäjinä ovat vanhempien koulutustaso, perherakenne tai sosioekonominen tausta, ei tämä tarkoita sitä että yksilön teoista ”syytettäisiin yhteiskuntaa”. Ennemminkin löydetään seikkoja, jotka huomioimalla voidaan vähentää alttiutta ongelmien syvenemiseen.... 

Lue koko blogikirjoitus täältä

***


Suomessa on yhä enemmän nuoria, joiden oikeus yhteiseen perhe-elämään ei toteudu. Kyse ei ole laajennetuista perheistä vaan ydinperhekäsityksen mukaisista nuorista, jotka eivät saa huoltajiaan Suomeen.

Vuonna 2013 tehtiin yhteensä 157 kansainvälistä suojelua saaneen alaikäisen huoltajaa koskevaa oleskelulupapäätöstä. Näistä vain yksi oli myönteinen. Kielteiset päätökset johtuvat ennen kaikkea lainsäädäntöön ja hakukäytäntöihin 2010-luvulla tehdyistä kiristyksistä, joiden seurauksena nuori ehtii täyttää 18 vuotta ennen huoltajaa koskevaa oleskelulupapäätöstä.

Vuonna 2010 linjattiin, että hakijan tulee olla alaikäinen vielä sinä päivänä, kun päätös perheside­hakemukseen tehdään. Ei siis riitä, että nuori on alaikäinen silloin, kun hakemus jätetään...

Lue koko blogikirjoitus täältä

Ei kommentteja: