perjantaina, lokakuuta 01, 2010

Vastaus kommenttiin Migration Online -haastattelua koskien

Nimimerkki "Roope" lähetti kommentin Migration Onlinessa olevaa haastatteluani koskien.
Todennäköisesti kommentti poistetaan, koska kyseisen internet-sivuston policy on varsin tiukka kommentointiasiassa. Kommenteilla, joita ei perustella minkäänlaisilla asiakirjoilla tai empirialla ei oikein ole menestymismahdollisuuksia.

Vastaan siksi kommentteihin tässä.

"Actually the new minister Astrid Thors (former chairman of Finnish Refugee Counci) is well known for her liberal views and denying the existence of any pull factors. "

Denying the existence of pull factors? Vetotekijät on mainittu joka ikisessä maahanmuuttopolitiikkaa ja lainsäädäntöä koskevassa hallintodokumentissa, joista tärkein tässä yhteydessä on Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuodelta 2006 ja sen politiikkalinjaus numero 26:

"Politiikkalinjaus: Tuetaan turvapaikkapolitiikkojen harmonisointia EU:ssa tavoitteena
poistaa syitä turvapaikanhakijoiden edelleen liikkumiselle. Ensisijaisena ratkaisuna
korostetaan tehokkaan suojelun antamista sitä tarvitseville sekä tehokkaiden
palautusten merkitystä."

http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/620a7bb47a3b1008c22573b60050a16c/$file/thj371_mamupol_ohjelma.pdf

Samasta asiasta myös sisäisen turvallisuuden ohjelmassa:

http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/turva/home.nsf/files/162008/$file/162008.pdf

Sillä, että Astrid Thors on entinen Pakolaisneuvonnan hallituksen puheenjohtaja (Refugee Advice Centre eikä Pakolaisapu eli Finnish Refugee Council) ei ole tässä kohtaa mitään merkitystä.

Ja joka tapauksessa voimaan tulleet lainmuutokset ovat se merkittävin asia.

***

"Finnish asylum policies are still probably the most laxed in Europe. For example family reunification of asylum seekers is nowhere as easy as it is in Finland (yes, we even beat Sweden in this)."

Väitteelle ei esitetä minkäänlaista empiiriä evidenssiä. Lisäksi kommentissa on käsitteitä koskeva asiavirhe.

Älä sekoita keskenään turvapaikkapolitiikkaa (asylum policy) ja perheenyhdistämispolitiikkaa (family reunification). Vain ihminen, jonka omainen asuu Suomessa pysyväisluonteisella oleskeluluvalla, voi saada oleskeluluvan perhesiteen perusteella. Turvapaikanhakijalla ei ole oikeutta hakea perheenyhdistämistä.

Empiriaa katsomalla päästäisiin lopputulokseen, että turvapaikkojen myöntäminen on Suomessa EU- keskitasoa, ja hakijamäärät todella pieniä verrattuna moniin muihin EU-maihin.

Migrin tilastot eurooppalaisessa vertailussa:

http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?article=2560

OECD:n tilastot hakijoista:
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIG

OECD:n tilastoja ja tietoja maakohtaisesti

Perheiden yhdistämistä koskevallekaan heitolle ei esitetä minkäänlaista evidenssiä. Tässäkin oikeat tiedot ovat paikallaan. MIPEX - vertailussa Ruotsi oli sijalla 1, Suomi sijalla 6.

http://www.integrationindex.eu/integrationindex/2598.html

Lisää tietoa perheenyhdistämisestä Suomessa:

http://www.pakolaisneuvonta.fi/?cid=304&lang=suo
http://www.pakolaisneuvonta.fi/files/PERHEIDENYHDISTAMINEN%20SELVITYS%20180610.pdf

Toisin sanoen, maahanmuuttopoliittista jargonia käyttäkseni, Roopen kommentti perheenyhdistämisistä on "ilmeisen perusteeton".

***
Heikki: "It has become harder for asylum seekers to contribute to the labour market - the six-month period when they are not allowed to work is twice longer than before."

Roope: "This only applies to unknown asylum seekers who don't have proper documentation with them."

Suurimmalla osalla turvapaikanhakijoista ei ole riittäväksi katsottuja dokumentteja mukanaan. Faktisesti lakimuutos koskee suurinta osaa turvapaikanhakijoista.

Asiakirjojen epäselvyydet voivat johtua muun muassa lähtömaan sekavasta tilanteesta, romahtaneesta tai puutteellisesta hallinnosta. Ulkomaalaislaki ei edellytä sitä, että turvapaikanhakijalla on kunnossa olevat matkustusasiakirjat ja henkilöpaperit, sillä tällaisia hän ei välttämättä ole voinut hankkia. Ei varsinkaan, jos hän pakenee oman valtionsa – sen jonka kansalainen hän on – harjoittamaa henkilökohtaista vainoa.

Kts. esim 1) Medical Foundation for the Care of Victims of Torture: Staying alive by accident: torture survivors from Turkey in the UK , 2

Raportin mukaan 16 kyseisen kidutettujen kuntoutuskeskuksen asiakasta oli saanut pakolaisstatuksen Britanniasta raportin kirjoittamisajanjaksona. Näistä kuudestatoista ihmisestä vain kaksi oli saapunut Britanniaan omalla passillaan. Kuudella oli ollut väärennetty passi, neljällä ei matkustusasiakirjoja ollenkaan.

Ei kommentteja: