perjantaina, marraskuuta 21, 2008

KOTILO- projekti ja Suomen Pakolaisavun vertaistoiminta

Olen palkatun ulkoisen arvioijan ominaisuudessa evaluoinut kaksi Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamaa ja Suomen Pakolaisavun hallinnoimaa maahanmuuttajahanketta.

"KOTILO- asumisneuvonta sekä konfliktien ehkäisy- ja sovittelutyö maahanmuuttajavaltaisissa taloissa 2006-2008" parantaa asumisviihtyvyyttä ja naapuruussuhteita maahanmuuttajavaltaisilla asuinalueilla sekä lisää kiinteistöalan tietotaitoja monikulttuurisuuskysymyksissä.

Suomen Pakolaisavun vertaistoiminta puolestaan kehittää maahanmuuttajaväestölle soveltuvia vertaistoiminnan malleja sekä vahvistaa järjestöjen ja kunnallisten viranomaisten tietämystä maahanmuuttajaväestölle soveltuvista vertaistoimintamenetelmistä.

Hankkeiden ulkoiset arvioinnit voivat olla hyödyllistä luettavaa kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita maahanmuuttajatyöstä, sen käytännön toteuttamisesta ja siinä ilmenevistä kysymyksistä. Raportit voivat myös hyödyttää niitä, jotka ovat ensimmäistä kertaa tekemässä ulkoista evaluaatiota.

Lisäksi raportit voivat tuoda joitain rakentavia lisäeväitä maahanmuuttajapoliittiseen keskusteluun Suomessa.

KOTILO - asumisneuvonta sekä konfliktien ehkäisy- ja sovittelutyö maahanmuuttajavaltaisissa taloissa 2006-2008.

Suomen Pakolaisavun vertaistoiminta 2006-2008

Ei kommentteja: