torstaina, lokakuuta 17, 2013

Uusi kirja: Islam, hallinta ja turvallisuus


Islam, hallinta ja turvallisuus (2013)
toim. Tuomas Martikainen ja Marja Tiilikainen.

Islam, hallinta ja turvallisuus on monitieteellinen keskustelunavaus suomenkieliseen islamin hallinnan ja turvallistamisen kysymyksiin.

Tuomas Martikaisen ja Marja Tiilikaisen toimittama teos tarjoaa näkemyksiä maailmanlaajuisiin ja kansallisiin hallinnan ja turvallistamisen ajankohtaisiin kysymyksiin eri tieteenalojen tarjoamin keinoin. Kirjoittajat tarkastelevat islamin, hallinnan ja turvallisuuden suhdetta niin teoreettisesti kuin tapauskohtaisesti. Luvuissa painotetaan ympäröivän yhteiskunnan, lainsäädännön, julkisen keskustelun ja muiden tekijöiden vaikutusta muslimeihin ja heidän yhteisöihinsä eri temaattisista näkökulmista. Kirjoittajat analysoivat muun muassa islamiin liitettyjä käytös- ja sukupuolinormeja, kulttuurista toiseutta, terrorismia, muslimien hallintatapoja, valtion roolia tässä hallinnassa ja uskonnon asemaa muslimiyhteisöjen edustuksessa.

Kokoelma on itsenäinen kokonaisuus laajemmassa islamin tutkimuksen tutkimuskentässä Suomessa. Sen kymmenen lukua tarjoavat taustatietoa muslimien ja julkisen vallan suhteista eri maissa, mutta teos myös syventää, haastaa ja kyseenalaistaa julkisen keskustelun ja viranomaisten toiminnan mielekkyyttä islamin hallintaan ja turvallistamiseen liittyvissä kysymyksissä.

FT, dosentti Tuomas Martikainen toimii tutkijana Post-Secular Culture and a Changing Religious Landscape in Finland -huippuyksikössä Åbo Akademissa. FT, dosentti Marja Tiilikainen toimii akatemiatutkijana sosiologian oppiaineessa Sosiaalitieteiden laitoksella Helsingin yliopistossa. Kirja on osa Suomen Akatemia rahoittaman Ylikansallinen islamin hallinta -projektin toimintaa:http://blogs.helsinki.fi/governance/.

Turku: Eetos, 2013.
283 s. nid.
ISBN 978-952-67966-3-5

Hinta: 20 €. Jäsenille 10 €. Postikulut 2 €.
Tilaukset: eetos-til@lists.utu.fi

KIRJAN SISÄLLYSLUETTELO

Islam, hallinta ja turvallisuus
Toim. Tuomas Martikainen & Marja Tiilikainen

Esipuhe

Johdanto: islamin hallinta (Tuomas Martikainen & Marja Tiilikainen)

Sivilisaatioiden dialogit, turvallisuus ja hallinta (Heikki Kerkkänen)

Islam ja sukupuolistuneen väkivallan uhka suomalaisessa mediakeskustelussa (Suvi Keskinen)

Miten terrorismin ja radikalisoitumisen vastaisesta toiminnasta tuli tärkeä kysymys Suomessa (Toby Archer & Leena Malkki)

Islamin hallinnan haasteet Euroopassa (Aini Linjakumpu)

Musliminaisten pukeutumisen hallintaa 2000-luvun Ranskassa (Johanna Konttori)

Vähemmistöuskontojen hallinta Ison-Britannian ”suuressa yhteiskunnassa” (Teem Taira)

Uskonnollisen monimuotoisuuden ja islamin hallinta Venäjän Karjalassa (Tiina Sotkasiira)

Somalia – 20 vuotta hallintaa ilman valtiota (Marja Tiilikainen)

Ylirajaiset islamilaiset kansalaisjärjestöt 11. syyskuuta 2001 jälkeen: turvallistaminen ja sen tahattomat seuraukset (Abdalla Ali Duh)

Uskonnon hallinta ja turvallistaminen valtiollisena toimintana (Tuomas Martikainen)

Kirjoittajat
Henkilöhakemisto
Asiahakemisto

Ei kommentteja: